Nationalekonomiska institutionen får projektmedel för pedagogisk utveckling

2018-08-31

Institutionen har tilldelats 100 000 kr i projektmedel för att utveckla en ny kurs i Nationalekonomi inom lärarprogrammet.

- Förhoppningen är att den nya kursen ska kunna fylla de behov som blivande lärare i samhällskunskap har, bland annat genom att stärka de ämnesdidaktiska färdigheterna inom ämnet ekonomi, säger Tomas Guvå som är projektledare.

Utvecklingen av kursen sker i samverkan med Ekonomisk-historiska institutionen och kursstart är planerad till vårterminen 2019.

Senast uppdaterad: 2023-06-21