Helena Svaleryd ny professor i nationalekonomi

2018-03-12

Helena Svaleryd började sin anställning som professor i nationalekonomi vid nationalekonomiska institutionen den 1 mars 2018.

Helena Svaleryd foto Hervé Nicoloff

Helena Svaleryd disputerade vid Stockholms universitet 2002 och har sedan dess varit anställd som forskare och sedermera högskolelektor vid nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har också arbetat som forskare vid Institutet för näringslivsforskning och varit medlem av Finanspolitiska rådet. 

Helena Svaleryds forskningsintressen omfattar arbetsmarknadsekonomi och närliggande områden. Pågående projekt berör förutsättningar för barns välfärd och inkluderar hälso- och utbildningsfrågor. Hon är gästprofessor vid Linnéuniversitetet och anknuten till Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) och Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS).

Varm välkommen i din nya roll Helena!

Läs mer om Helena Svaleryd här

Senast uppdaterad: 2023-06-21