Lena Hensvik och Oskar Nordström Skans får H. Gregg Lewis-priset

2018-05-30

H. Gregg Lewis-priset för de senaste två årens bästa artikel i Journal of Labor Economics delas ut vartannat år av Society of Labor Economists.

Priset för 2016-17 tilldelades Lena Hensvik, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Oskar Nordström Skans, nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet för artikeln "Social Networks, Employee Selection and Labor Market Outcomes" som publicerade i oktobernumret 2016.

Läs mer om Lena Hensvik här

Läs mer om Oskar Nordström Skans här

Läs mer om H. Gregg Lewis-priset här

Lena Hensvik

Oskar Nordström Skans

Senast uppdaterad: 2022-10-07