Irina Andone disputerar 29 maj

2018-04-26

Irina Andone försvarar sin avhandling Exchange Rates, Exports, Inflation, and International Monetary Cooperation den 29 maj kl 10.15 på Ekonomikum (Kyrkogårdsgatan 10).
Föreläsningssal meddelas senare.

Irina Andone

Opponent är professor Volker Nitsch, Teknische Universität Darmstadt.

Betygsnämndens ledamöter är docent Anna Seim, nationalekonomiska instititionen vid Stockholms universitet, professor Stefan Arora-Jonsson, företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och professor Oskar Nordström Skans, nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.

Irina Andones handledare är professor Nils Gottfries och docent Mikael Bask, båda vid nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2022-10-07