Myrdalpriset 2023 går till artikel om covid-19 vaccinering

2024-01-17

Nationalekonomerna Mikael Elinder, Oscar Erixson och Mattias Öhman från Uppsala universitet tar hem Myrdalpriset 2023 för sin artikel "Intelligens är kopplat till snabb vaccination mot covid-19, men behöver inte vara det!" Priset delas årligen ut av Swedbank för att uppmärksamma årets bästa artikel i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt

Juryns motivering:

"Covid-19-pandemin hade stor effekt på Sverige och pandemin orsakade en stor ekonomisk nedgång i den svenska såväl som den globala ekonomin. Även om Sverige i en internationell jämförelse har kommit relativt väl ut ur pandemin, är det bra att dra lärdomar som kan minska kostnaderna för samhället av en eventuell framtida pandemi.

Mikael Elinder, Oscar Erixson och Mattias Öhman visar att kognitiv förmåga var en viktig faktor för beslutet att vaccinera sig mot covid-19. Kognitiv förmåga är inte direkt observerbar men för män kan resultat på genomgångna mönstringstester användas. Dessa syftar till att mäta logiska, verbala och spatiala förmågor samt teknisk förståelse. Den prisbelönade studien visar att högre resultat på dessa test var associerade med påtagligt högre benägenhet att vaccinera sig mot covid 19 – utom i Uppsala. Uppsala sjukvårdsregion var den enda sjukvårdsregion i Sverige som skickade ut förbokade vaccinationstider till de som var 50 år och äldre. Resultaten i studien visar att förbokade tider var särskilt effektivt för att övervinna svårigheterna med vaccinationsbeslutet för personer med lägre kognitiv förmåga. Resultaten indikerar att om alla hade samma vaccinationsbeteende som personer med hög kognitiv förmåga skulle pandemin sannolikt ha upphört tidigare, med färre avlidna och med lägre kostnader för samhället.

Artikeln är välskriven med en tydlig linje och klar struktur och ger en tydlig beskrivning av data, metodval och resultat. Artikeln har viktiga policyimplikationer och bidrar på flera sätt till en informerad och nyanserad debatt."

Läs hela artikeln här.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

Senast uppdaterad: 2023-06-21