Delrapport i årets långtidsutredningen skriven av Karl Walentin

2023-12-19

Karl Walentin, gästprofessor vid nationalekonomiska institutionen, har skrivit en av delrapporterna till långtidsutredningen, som i år firar 75 år. Denna omfattande utredning genomförs vart fjärde år med skiftande teman och i år är Finanspolitisk stabilisering av ekonomin i fokus.

Porträtt
Karl Walentin

I sin underlagsrapport "Penning- och finanspolitisk konjunkturstabilisering" argumenterar Walentin för att revidera målen för stabiliseringspolitiken och understryker behovet av att aktiv finanspolitik spelar en större roll tillsammans med penningpolitiken. Han påpekar att de nuvarande ramverken för både finans- och penningpolitiken skapades på 1990-talet och att dagens förändrade förutsättningar kräver en omprövning.

– Idag är det ingen myndighet som har ett tydligt ansvar för att stabilisera realekonomin, t ex BNP eller arbetslösheten. Jag hävdar att detta är problematiskt och att penning- (Riksbanken) och finanspolitik (Finansdepartementet) gemensamt bör få detta ansvar och väga av detta mot att stabilisera inflationen, säger Karl Walentin.

Läs mer

Läs en debattartikel av Karl Walentin i Dagens Industri om delrapporten

Läs delrapporten "Penning- och finanspolitisk konjunkturstabilisering"

Läs hela långtidsutredningen

Senast uppdaterad: 2023-06-21