Professorsinstallation: Ola Andersson ny professor i nationalekonomi

2023-11-13

De 15 november håller Ola Andersson, ny professor vid nationalekonomiska institutionen, sin installationsföreläsning "Beslutsfattande i en osäker värld", kl 10:40 i Universitetshuset. Läs mer om installationsföreläsningarna från Samhällsvetenskapliga fakulteten här.  Den högtidliga installationsceremoni för professorerna går av stapeln i universitetsaulan 17 november.

Såhär presenterar Ola Andersson sin forskning:

Under min forskarkarriär har jag fokuserat på flera forskningsområden inom spel- och beslutsteori. En viktig del av mitt arbete har bestått i att utforska den negativa effekten av kommunikation vid samarbete i strategiska situationer. Genom teoretiska och experimentella studier har jag kunnat visa hur kommunikation kan vara diametralt motsatt till samarbete.

I en annan del av min spelteoretiska forskning har jag utvecklat spelteoretiska jämviktskoncept. Målet var att göra spelteorin mer tillämpbar för ekonomer genom att anpassa den till de modeller de redan arbetar med. En betydande del av min forskning har också omfattat beslut under risk och osäkerhet. Jag har genomfört storskaliga experiment för att undersöka riskattityder i befolkningen. Jag har också gjort metodologiska bidrag kring hur vi bör mäta dessa riskattityder.
För framtiden planerar jag att fortsätta forska kring beslut under risk och osäkerhet med fokus på uppmärksamhet i ekonomiskt beslutsfattande. Genom att använda ekonomiska experiment och teoretiska modeller kommer jag att undersöka vilka faktorer som skapar och påverkar uppmärksamhet i situationer av risk och osäkerhet.

Senast uppdaterad: 2023-06-21