Tram Pham får Karin Westman Berg-stipendiet

2023-11-09

Karin Westman Berg stipendiefonden belönar Tram Pham, doktorand i nationalekonomi, med 2023 årets stipendium. 

Stipendiet, som är på 30 000 kr, delas ut årligen till en kvinnlig doktorand vid Uppsala universitet eller SLU "som gjort en förtjänstfull forskningsinsats i Karin Westman Bergs anda." Ett av kraven för att få motta stipendiet är att forskningen ska ha ett genusperspektiv.

Tram Phams forskning fokuserar på hälsoekonomi och hennes forskning använder ofta genus som ett viktigt analysverktyg. Hennes nuvarande forskningsprojekt undersöker hur dåliga arbetsförhållanden påverkar anställdas psykiska hälsa i Sverige, och hur detta bland annat kan variera beroende på kön.

Tidigare i år fick Tram pris för bästa studentuppsats vid Nordic Health Economics Study Groups konferens. Hon fick priset för sin artikel som undersöker orsakerna bakom hälsoklyftan mellan invandrare och infödda under covid-19-pandemin i Sverige

Läs mer om stipendiet på Medarbetarportalen.

Senast uppdaterad: 2023-06-21