Alumnen Rebecca Cardebring får SOM-priset 2023

2023-11-03

Rebecca Cardebring, alumn från Nationalekonomiska institutionen, har tilldelats SOM-institutets stipendium för den främsta studentuppsatsen baserad på data från SOM-undersökningar 2023. Rebecca har vunnit priset för sin studie om efterfrågan på jämställdhetspolitik, vilken bland annat visar att ekonomisk utsatthet spelar en mycket liten roll för detta i Sverige.

SOM-institutet delar varje år ut SOM-priset, ett stipendium på 8000 kronor, till den bästa studentuppsatsen som använder data från SOM-undersökningar. Rebecca Cardebring tog sin masterexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet i juni 2023 och är årets mottagare av priset för sin masteruppsats med titeln "Economic Distress and the Demand for Gender Equality Policies."

Porträtt
Rebecca Cardebring mottar SOM-priset. Foto: Daniel Jansson, SOM-institutet

– Det är kul att SOM-institutet aktivt främjar forskning även när den bedrivs av studenter. Att institutet anser min uppsats vara betydelsefull gör mig naturligtvis mycket stolt och tacksam, säger Rebecca.

I sin uppsats utgår Rebecca från teorier som hävdar att utsatthet för ekonomiska svårigheter ofta leder till en ökad efterfrågan på jämställdhetspolitiska åtgärder, särskilt bland kvinnor. Med hjälp av data från flera års nationella SOM-undersökningar studeras dessa förhållanden inom den svenska kontexten.

– I ljuset av den politiska och ekonomiska utvecklingen de senaste åren har ekonomiska svårigheter blivit en alltmer påtaglig faktor. Jag tror att det är avgörande för vårt samhälle att förstå hur detta potentiellt kan påverka politiska åsikter, särskilt när det handlar om jämställdhet mellan könen. En bättre förståelse leder till välgrundade politiska beslut och skapar utrymme för handling, säger Rebecca.

Resultaten tyder på att ideologi är den mest präglande faktorn gällande efterfrågan på jämställdhetspolitisk, snarare än externa faktorer så som ekonomiska svårigheter. Jämfört med data från andra EU-länder spelar ekonomiska svårigheter mindre roll i Sverige för benägenheten att vilja satsa mer på jämställdhet.

Enligt priskommitténs motivering bidrar Rebeccas uppsats bland annat till en diskussion om kontextens betydelse för politiska ställningstaganden och tydliggör även värdet av att göra jämförande undersökningar där flera länder ingår.

Läs mer

SOM-priset för bästa studentuppsats delas ut årligen 

Senast uppdaterad: 2023-06-21