Tre tjänster i nationalekonomi utlysta på Job Market

2023-10-19

Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet rekryterar till tre olika tjänster på den internationella arbetsmarknaden för ekonomer.

Tjänsterna är i) en biträdande universitetslektor i makroekonomi, ii) en treårig postdok med fokus på strukturförändringar på arbetsmarknaden och iii) en postdok i hälsoekonomi vid Centrum för Hälsoekonomisk forskning. Sista ansökningsdag är den 15 november.

Biträdande universitetslektor i makroekonomi: https://econjobmarket.org/positions/9820

Treårig postdok i arbetsmarknadsekonomi: https://econjobmarket.org/positions/9818

Postdok i hälsoekonomi: https://econjobmarket.org/positions/10022

Senast uppdaterad: 2023-06-21