Josefin Videnord försvarar sin doktorsavhandling "Trade, Innovation, and Gender"

2023-09-22

Fredag den 29 september försvarar Josefin Videnord sin doktorsavhandling "Trade, Innovation, and Gender" i Hall 2 på Ekonomikum. Välkommen!

Porträtt
Foto: Mikael Wallerstedt

Josefins avhandling diskuterar två viktiga ämnen i relation till internationell handel; ojämlikhet mellan könen och innovationer på företagsnivå. De två första kapitlen tar upp hur internationell handel påverkar löneskillnaderna mellan män och kvinnor i svenska företag och ger nya svar på om vem du handlar med, och om vad du handlar, har betydelse för könslönegapet. Det tredje kapitlet utforskar effekterna av handelschocker på FoU-investeringar och innovationer på företagsnivå. I det fjärde och sista kapitlet undersöks de heterogena effekterna av offentligt sponsrade FoU-bidrag.

Med få undantag har litteraturen om internationell handel inte berört om och hur internationell handel påverkar könsspecifika arbetsmarknadsutfall. Därför är ett stort bidrag från avhandlingen att visa att internationell handel genererar olika arbetsmarknadsresultat för män och kvinnor. Resultaten visar att ökad export till länder som är mindre jämställda mellan könen och export av varor som är intensiva i mellanmänskliga kontakter bidrar till en ökande löneskillnad mellan könen.

Ett annat bidrag är upptäckten att marknadsexpanderande efterfrågechocker leder till fler FoU-investeringar och ökningar av både produkt- och processinnovationer. Josefin visar vidare att motsatsen är sant för innovationer när ett företag utsätts för en utbudschock, ett fynd som förklaras av att ökad tillgång till billiga insatsvaror kan ersätta interna innovativa aktiviteter.

Ett sista bidrag från avhandlingen är upptäckten att effekten av offentligt sponsrade FoU-bidrag beror på regional tillgång till kvalificerad arbetskraft, vilket är ett bidrag till den pågående debatten om offentligt stöd till privata företag.

Opponent: Professor Andreas Moxnes, University of Oslo

Betygskommitté:
Professor Fredrik Tell, Department of Business Studies, Uppsala University
Associate Professor Magnus Lodefalk, Department of Economics, Örebro University
Professor Lena Hensvik, Department of Economics, Uppsala University

Handledare:
Professor Oskar Nordström-Skans, Department of Economics, Uppsala University
Associate Professor Teodora Borota Milicevic, Department of Economics, Uppsala University

Senast uppdaterad: 2023-06-21