Edvin Hertegård försvarar sin doktorsavhandling "Essays on Families, Health Policy, and the Determinants of Children's Long-Term Outcomes"

2023-06-05

Måndag den 12 juni kl 09:15 försvarar Edvin Hertegård sin doktorsavhandling Essays on Families, Health Policy, and the Determinants of Children's Long-Term Outcomes i Hall 2 på Ekonomikum. Välkommen!

PorträttAvhandlingen består av fyra artiklar inom arbetsmarknadsekonomi, hälsoekonomi och familjeekonomi.

I det första kapitlet undersöks effekten av en reformering av svensk skilsmässolag från 1974 på barns långsiktiga resultat. Familjer som utsattes för mer restriktiva skilsmässolagar efter reformen uppvisade en lägre risk att uppleva skilsmässa, och barn i dessa familjer uppnådde även bättre skolresultat.

Det andra kapitlet fokuserar på effekterna av ökade fluornivåer i dricksvatten på barns kognitiva och icke-kognitiva förmågor, samt deras skolresultat senare i livet. Studien visar att exponering för policy-relevanta fluoridkoncentrationer under tidig barndom har negativa effekter på kognitiva förmågor, icke-kognitiva förmågor och sannolikheten för att fullfölja gymnasiet.

I det tredje kapitlet utvärderas effekterna av de partiella skolstängningarna i Sverige under de tidiga stadierna av COVID-19-pandemin. Resultaten visar att effekten av att hålla högstadieskolor öppna under denna period endast ledde till små konsekvenser för den totala spridningen av viruset i samhället.

Slutligen undersöker det fjärde kapitlet hur upplevelsen av ekonomiska kriser, särskilt fäders förlust av jobb under 1990-talskrisen i Sverige, kan påverka nästa generations karriärval. Studien avslöjar att barn som upplevde att fadern förlorade sitt jobb i hårt drabbade branscher, som tillverkningssektorn och byggsektorn, fick sina tidiga karriärval påverkade, vilket ledde till bestående effekter på deras karriärbanor.

Sammantaget visar dessa kapitel den viktiga roll som familjemiljön spelar för att forma barns långsiktiga arbetsmarknadsresultat, hälsoutfall och tidiga karriärbeslut.

Opponent: Professor Helmut Rainer, University of Munich

Betygskommittéen:

  • Professor Mårten Palme, Department of Economics, Stockholm School of Economics
  • Professor Per Johansson, Department of Statistics, Uppsala University
  • Professor Eva Mörk, Department of Economics, Uppsala University

Advisors:
Professor Hans Grönqvist, Department of Economics, Linneus University
Professor Helena Svaleryd, Department of Economics, Uppsala University

Senast uppdaterad: 2023-06-21