Maximiliano Sosa Andrés disputerar med avhandlingen "A Risky and Polarized World: Essays on Uncertainty, Ideology and Foreign Policy"

2023-05-05

Fredag den 12 maj försvarar Maximiliano Sosa Andrés sin avhandling "A Risky and Polarized World: Essays on Uncertainty, Ideology and Foreign Policy" kl 13:15 i Hall 2 på Ekonomikum. Välkommen!

Porträttbild
Maximiliano Sosa Andrés

I avhandlingen, som består av fyra artiklar, undersöker Maximiliano olika ämnen som alla berör hur man kan förstå osäkerhet i ekonomiska utfall och den roll institutioner kan ha för att utforma politik och minska osäkerhet.

Det första kapitlet visar hur en global osäkerhetschock kan påverka beslutsfattande. Maximiliano undersöker särskilt om riskaversion och attityder av högre ordning (försiktighet och återhållsamhet) har förändrats på grund av COVID-19. I det andra kapitlet tillhandahåller Maximiliano ett nytt Legal Uncertainty Index baserat på juridiska texter. Analysen ger vissa bevis för att institutionell utformning kan påverka rättsosäkerheten. I kapitel 3 går Maximiliano djupare i dessa analyser och visar hur en splittrad regering kan påverka ideologi och policyimplementering på nationell nivå. Slutligen, i kapitel 4 utvidgar han analysen till den internationella arenan genom att visa hur FN:s institutionella utformning och ideologi har en inverkan på internationell politik.

Opponent:
Associate Professor Pilar Sorribas-Navarro, University of Barcelona

Betygskommitté: 
Professor Robert Östling, Department of Economics, Stockholm School of Economics

Professor Lisa Hultman, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University

Professor Mikael Carlsson, Department of Economics, Uppsala University

Handledare: 
Professor Eva Mörk och Associate Professor Luca Repetto

Senast uppdaterad: 2023-06-21