Seminarium: Går AI-utvecklingen för snabbt?

2023-05-03

Georg Graetz, docent i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, deltar i ett seminarium om artificiell intelligens hos SNS den 9 maj. 

Porträttbild
Georg Graetz. Foto: Mikael Wallerstedt

När ChatGPT4 lanserades så uppstod en ny debatt kring möjligheter och risker med AI. Många AI experter har varnat om utvecklingen och har bett om att framtagandet av ny AI stoppas. Andra menar att kritiken är överdriven.

Georg Graetz ska diskutera konsekvenserna av AI på ekonomin, samhället och arbetsmarknaden tillsammans med Joakim Webnberg och Sara Öhrvall.

Georg Graetz är medförfattare till SNS Konjunkturrådsrapport 2023: "Strukturomvandling på svensk arbetsmarknad: Konsekvenser och policyåtgärder" och SNS analysen "Robotar som jobbar" från 2015.

Senast uppdaterad: 2023-06-21