Delmi rapport: Under ytan – vilka vill lämna sina länder för att komma till Europa eller Sverige?

2023-04-27

Enligt Gallup World Poll vill ungefär 10 miljoner människor från låg- och medelinkomstländer flytta till Sverige om de ges möjlighet. Men vilka är dessa personer, från vilka länder kommer de och hur ser den demografiska sammansättningen ut bland dessa personer? Det undersöks i en ny rapport skriven av våra forskare Mikael Elinder, Oscar Erixson och Olle Hammar. 

Syftet med denna rapport är att identifiera migrationsbenägenheten till Sverige från låg- och medelinkomstländer (LMI-länder), se vilka det är som önskar flytta till Sverige och hur dessa grupper ser ut. Vidare diskuterar rapporten hur faktorer som migrationsbenägenhet kan användas i prognoser kring framtida migrationsströmmar. Studien använder data från Gallup World Poll (GWP), en världsomspännande årlig undersökning som täcker 160 länder och 99 % av världens befolkning.

Läs rapporten hos Delmi.

Senast uppdaterad: 2023-06-21