Hur påverkas barn när en förälder förlorar jobbet?

2023-02-03

Att mista jobbet när en arbetsplats läggs ned har tydligt negativa effekter för arbetstagare. Däremot så påverkas inte deras barn i någon större utsträckning, skriver Eva Mörk och Helena Svaleryd från nationalekonomiska institutionen tillsammans med Anna Sjögren från IFAU i en ny SNS-rapport.

Barn påverkas inte i någon större utsträckning när föräldrarna förlorar jobbet, visar ny rapport.

Forskarna har studerat effekterna av arbetslöshet till följd av företagsnedläggningar i Sverige under åren 1995-2000. När företag läggs ned så kan det slå hårt mot arbetstagarna som mister jobbet. Förutom högre grad av arbetslöshet så tjänar de mindre, har sämre hälsa och löper större risk för skilsmässa än jämförbara personer som har kvar sin anställning. I den nya SNS-rapporten Hur påverkas barn av att en förälder blir av med jobbet? redogör de för sin forskning om situationen för de uppsagdas familjer.

Forskningen visar begränsade effekter för barnen. En tänkbar förklaring är att det svenska välfärdssystemet skyddar familjerna från ekonomisk utsatthet, skriver forskarna. De understryker dock att detta inte ska tolkas som att barn i Sverige är oberörda av sina föräldrars arbetsmarknadssituation.

Läs hela rapporten hos SNS här.

Senast uppdaterad: 2023-06-21