SNS Konjunkturrådsrapport 2023: Mer stöd behövs till dem som drabbas hårdast vid uppsägning

2023-01-19

Personligt arbetsförmedlarstöd och korta kurser med tydlig yrkeskoppling behövs för att lågutbildade och äldre ska få nytt jobb efter uppsägning, skriver fyra nationalekonomer, varav tre från Uppsala universitet, i SNS Konjunkturrådsrapport 2023.

Bild på rapportförfattarna Georg Graetz, David Seim, Peter Fredriksson och Lena Hensvik.


I rapporten Strukturomvandling på svensk arbetsmarknad: konsekvenser och policyåtgärder skriver Peter Fredriksson, Georg Graetz, Lena Hensvik och David Seim om en arbetsmarknad i ständig förändring. De grupper som drabbas hårdast av strukturomvandlingar på arbetsmarknaden är lågutbildade personer i glesbygd och äldre. För dessa grupper så räcker inte allmänna utbildningssatsningar, skriver forskarna, utan det behövs korta kurser med tydlig koppling till efterfrågade yrken. Det är också viktigt med Arbetsförmedling på landsbygden för att kunna erbjuda personligt förmedlarstöd.

Läs hela Konjunkturrådsrapporten hos SNS.

Läs en debattartikel skriven av forskarna i Dagens Nyheter. 

Senast uppdaterad: 2023-06-21