Sofia Hernnäs disputerar med sin avhandling ”Automation and the Consequences of Occupational Decline”

2022-11-30

Fredagen den 2:a december försvarar Sofia Hernnäs sin avhandling ”Automation and the Consequences of Occupational Decline” kl. 13:15 i Hörsal 2 på Ekonomikum. Välkommen!

Sofia Hernnäs

I avhandlingen, som består av tre artiklar varav två är egenförfattade, undersöker Sofia hur arbetsmarknaden påverkas av automatisering och teknisk utveckling.
 
Avhandlingen innehåller en ny teoretisk modell som visar hur löneavkastningen på individens olika förmågor förändras när vissa arbetsuppgifter i individens yrke automatiseras. De empiriska delarna av avhandlingen undersöker effekterna för enskilda individer. Sofia finner att individer som arbetade i yrken som krympt på grund av teknisk utveckling har fått 2-5 procent lägre inkomster under en nästa 30 år lång uppföljningsperiod. Inkomstförlusterna för lågavlönade individer i samma yrken har dock varit betydligt större (8-11 procent). Sofia visar också att mortaliteten är något högre för individer som arbetat i yrken som minskat kraftigt.

Opponent är Sebastian Findeisen, University of Konstanz. Betygsnämndens ledamöter är professor Peter Fredriksson, nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, professor Petter Lundborg, nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet och professor Ingeborg Waernbaum, Statistiska institutionen, Uppsala universitet.

Handledare är docent Georg Graetz och professor Per-Anders Edin.

Avhandlingen kan du läsa här.

Läs mer om Sofia på hennes hemsida.

Senast uppdaterad: 2023-06-21