Raoul van Maarseveen disputerar med avhandlingen "Urbanization and Education"

2022-11-23

Fredagen den 25:e november försvarar Raoul van Maarseveen sin avhandling "Urbanization and Education" kl 10.15 i Hörsal 2 på Ekonomikum. Välkommen!

Raoul van Maarseveen

Raouls avhandling består av fyra artiklar varav tre är egenförfattare. Temat för avhandlingen är hur en persons födelseplats påverkar ens ekonomiska möjligheter senare i livet. Det mikrodata Raoul använder för att utforska detta ämne spänner över tre kontinenter och flera historiska episoder.
 
Avhandlingen undersöker i första hand hur migration från landsbygd till städer påverkar levnadsutfall i Afrika. Raoul identifierar dessa urbana exponeringseffekter med hjälp av barn som rör sig mellan stads- och landsbygdsområden i olika åldrar. Avhandlingen visar att barn som spenderar en större del av sin barndom i städer har högre läskunnighet och högre avslutad utbildning. Detta leder i sin tur till att deras inkomster och ekonomiska möjligheter senare i livet förbättras. Effekterna syns i ett stort antal utvecklingsländer och är särskilt stora för flickor. Raouls avhandling utgör ett viktigt bidrag till vår förståelse av hur migrationen mellan stad och landsbygd samvarierar med ekonomisk utveckling.
 
Opponent är professor Daniel Sturm, London School of Economics. Betygsnämndens ledamöter är professor Eva Mörk, nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, professor Gustaf Gredebäck, institutionen för psykologi, Uppsala universitet och docent, Konrad Buchardi, Uppsala universitet.

Avhandlingen kan du läsa här.

Läs mer om Raoul på hans hemsida. 

Senast uppdaterad: 2023-06-21