Årets vinnare av uppsatsstipendiet från Ingemar Carlssons minnesfond

2022-10-18

Nationalekonomiska föreningen i Uppsala utlyser årligen uppsatsstipendier ur Ingemar Carlssons Minnesfond. Stipendierna på sammanlagt 24 000 kr tilldelas studenter på kandidat- och masternivå som genom sin uppsats uppvisat ”uppenbar håg och fallenhet för nationalekonomiska studier".

Årets stipendiater är:

August Wadell Leimdörfer för masteruppsatsen “We can’t always get what we need - A methodological study on the trade-off between disease severity and treatment effect in Swedish healthcare prioritization using a discrete choice experiment”.

Theresa Olofsson och Sandra Törnquist för kandidatuppsatsen ”Hem ljuva hem? En empirisk studie av sambandet mellan skillnader i könsspecifik arbetslöshet och våld mot kvinnor i hemmet”.

Maja Pekkari och Veronica Fransson för kandidatuppsatsen ”E-wallet For Empowerment? A Minor field study on the impact of Digital Financial Services on Financial inclusion and Women’s Empowerment in Jordan”.

Senast uppdaterad: 2023-06-21