Seminarium: "Ökar inflationen risken för höga kompensationskrav?" med Nils Gottfries och Anders Forslund

2022-10-06

Nils Gottfries och Anders Forslund deltog i seminariet "Ökar inflationen risken för höga kompensationskrav?" den 30 september. 

Här kan du lyssna på seminariet på Youtube.

Senast uppdaterad: 2023-06-21