IMF presenterar senaste World Economic Outlook rapport: A Greener Labor Market

2022-05-09

Niels-Jakob Harbo Hansen och Phillip Barrett från International Monetary Fund (IMF) kommer till Ekonomikum, Onsdag 11 maj, 09.15-10.00, Hörsal 3, för att presentera World Economic Outlook rapporten med särskilt fokus på kapitel 1 ”Global Prospects and Policies” och kapitel 3 “A Greener Labor Market: Employment, Policies, and Economic Transformation”.

För att mildra den globala uppvärmningen och hålla den globala temperaturhöjningen under två grader måste världen minska nettoutsläppen av växthusgaser till noll senast 2050. Den politik som ska driva på den gröna ekonomiska omvandling som krävs för att nå detta mål kommer också att innebära en omvandling av arbetsmarknaden. I syfte att bättre förstå dessa sysselsättningsförändringar undersöker IMF följande frågor. För det första: Vilka miljöegenskaper har jobben och hur är de för närvarande fördelade på arbetsmarknaden? För det andra, hur lätt övergår arbetstagare till miljövänligare jobb? Slutligen, vilka politiska åtgärder kan uppmuntra den gröna omvandlingen och underlätta arbetstagarnas övergång till miljövänligare jobb?

World Economic Outlook är IMFs årliga flaggskeppsrapport och får väldigt mycket uppmärksamhet i policykretsar runt om i världen varje år. Presentatörerna har varit med och skrivit rapporten.

Tid och plats: Onsdag 11 maj, 09.15-10.00 i Hörsal 3, Ekonomikum
Språk: Engelska

Varmt välkomna!

Senast uppdaterad: 2023-06-21