Ny rapport: Hur många kommer fly från Ukraina och vilka EU-länder kommer de söka sig till?

2022-03-23

Cirka 12 miljoner ukrainaflyktingar förmodas ta sig till EU och 300 000 till Sverige, vilket är betydligt högre än Migrationsverkets beräkningar. Det visar en ny studie och undersökning som gjorts av forskare vid nationalekonomiska institutionen i samarbete med Delmi. 

Mer än var tredje flykting från Ukraina antas vilja söka skydd i Tyskland. Polen är det näst mest eftertraktade landet (15,4 procent) följt av Italien (10,9 procent), Frankrike (7,3 procent) och Tjeckien (7,0 procent). 2,5 procent har Sverige som första alternativ, vilket är en nionde plats på listan över EU länder. 

Undersökningen bygger på data från Gallup World Poll (GWP), som baseras på årliga intervjuundersökningar i 160 av världens länder och regioner på över 140 språk. Urvalet i varje land utgörs av minst 1 000 individer, representativa för befolkningen 15 år och äldre, vilket gör GWP till den största representativa enkätundersökningen i världen. Enligt GWP representeras 99 procent av världens vuxna befolkning.

Under åren 2007–2021 uppgav i genomsnitt 26 procent av ukrainarna att de ville flytta till ett annat land. Av de som vill flytta till ett annat land vill ungefär hälften (47 procent) flytta till ett EU-land.

- Om var fjärde ville flytta redan innan kriget, är det förstås många fler nu. Levnadsvillkoren i landet har försämrats och möjligheten till ett bra mottagande och bra framtid i EU har förbättrats. I och med det kommer förmodligen ännu fler föredra EU framför de andra länderna, säger Mikael Elinder.

Utifrån siffror som presenteras i rapporten framstår det inte som osannolikt att 12 miljoner ukrainare kommer försöka lämna landet om de tillåts komma till ett EU-land. Även länder utanför EU, till exempel Moldavien och Ryssland har tagit emot många flyktingar från Ukraina, men i dagsläget framstår det som att de allra flesta kommer att söka sig till något EU-land.

- Utgår vi från att 12 miljoner lämnar Ukraina för att söka skydd i ett EU-land och att 2,5 procent söker sig till Sverige skulle 300 000 ukrainare komma till Sverige. Antalet som kan komma till Sverige enligt dessa beräkningar överstiger med råge Migrationsverkets högsta scenario som anger 212 000. Hur det blir återstår att se och beror till stor del på faktorer som vi idag inte känner till, säger Elinder.

Resultaten i denna rapport visar att Tyskland är det land som flest ukrainare vill flytta till. Hela 36 procent av de som vill flytta till ett EU-land anger att de vill till Tyskland. Även i förhållande till Tysklands befolkningsstorlek framstår det som ett av de mest attraktiva EU-länderna för ukrainare (efter Tjeckien och Luxemburg). Ungefär 2,5 procent uppger att de vill flytta till Sverige. Detta korresponderar väl med Sveriges storlek (Sverige utgör 2,3 procent av EU:s befolkning). I den meningen är Sverige alltså varken särskilt populärt eller impopulärt bland ukrainare.

Rank EU land Andel som önskar leva i rerspektive land Antal per miljon flyktingar Antal vid proportionerlig fördelning
1 Tyskland 35,6 % 356 100 185 900
2 Polen  15,4% 154 400 84 700
3 Italien 10,9% 109 400 133 000
4 Frankrike 7,3% 72 600 150 000
5 Tjeckien 7,0% 70 000 23 900
6 Spanien 5,3% 53 100 105 700
7 Netherländerna 2,9% 29 100 38 900
8 Österrike 2,9% 28 800 19 900
9 Sverige 2,5% 25 000 23 100
10 Danmark 1,6% 16 500 13 000
11 Portugal 1,4% 14 400 23 000
12 Grekland 1,4% 13 900 23 900
13 Slovakien 0,9% 9 400 12 200
14 Ungern 0,8% 7 600 21 800
15 Finland 0,7%  6 900 12 400
16  Belgien 0,5% 5 000 25 800
17 Kroatien 0,4% 4 300 9 000
18 Rumänien 0,4% 3 900 43 100
19 Estland 0,4% 3 900 3 000
20 Luxemburg 0,4% 3 700 1 400
21 Bulgarien 0,3% 3 400 15 500
22 Litauen 0,3% 2 500 6 200
23  Lettland 0,2 % 2 000 4 200
24  Cypern 0,1% 1 400 2 700
25 Irland 0,1% 1 200 11 200
26 Slovenien 0,1% 1 200 4 700
27 Malta <0,1% 300 1 200

Källa: Egna beräkningar utifrån Gallup World Poll, 2007-2021. 

Läs hela rapporten på Delmis hemsida

Författare

Mikael Elinder, docent i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet och knuten till Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS). mikael.elinder@nek.uu.se Mobil: 0707-69 09 76

Olle Hammar, fil. dr i nationalekonomi, forskare vid IFN och Institutet för framtidsstudier samt knuten till Uppsala Immigration Lab och UCFS. olle.hammar@ifn.se

Oscar Erixson, fil. dr i nationalekonomi, forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet och knuten till Urban Lab och UCFS. oscar.erixson@ibf.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-06-21