Elin Boström får Karin Westman Bergs stipendium

2020-12-16

Elin Boström, doktorand vid nationalekonomiska institutionen, tilldelas 2020 års Karin Westman Berg-stipendium för sin forskning om...

Elin Boström

Karin Westman Bergs stipendiefond delar årligen ut ett stipendium till en kvinnlig doktorand vid Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala som gjort en förtjänstfull forskningsinsats i Karin Westman Bergs anda. I år får Elin Boström stipendiet. Hon är doktorand vid nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Motivering

 Elin Boström tilldelas 2018 års Karin Westman Berg-stipendium för sin förtjänstfulla forskning om....

---

Karin Westman Berg (1914–1997) var professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hon ledde projekt om kvinnors litteraturhistoria och kvinnliga författare samt seminarier om genus. ”Könsrollsseminariet” som ägde rum i slutet av 1960-talet samlade författare och forskare som också grundade den feministiska organisationen Grupp 8.
Karin Westman Berg var dessutom mångårigt aktiv i Fredrika Bremer-förbundet. Hon var en pionjär för kvinnliga akademiker och representerar i dag ett kollektivt intresse för forskande kvinnors möjligheter vid Uppsala universitet.

Last modified: 2023-06-21