Omstartskommissionen presenterar sin slutrapport

2020-08-19

Hela branscher på konkursens rand, massuppsägningar och en generation som riskerar att inte ta sig in på arbetsmarknaden. Coronaviruset har försatt den globala ekonomin i chocktillstånd. Omstartskommissionen, där Oskar Nordström Skans är med, presenterade sin slutrapport för att ta Sverige stärkta ur krisen.

I syfte att ta ut en konkurrenskraftig kurs för Sverige har Stockholms Handelskammare samlat elva ledande experter att inom ramarna för Omstartskommissionen utforma förslag till reformer på en rad strategiska områden.

Oskar Nordström Skans

– Den samhällsekonomiska kris vi upplever är unik i den meningen att vi medvetet åsamkat den i kampen mot viruset. Initialt förelåg ingen brist på resurser, snarare samlade många ofrivilligt sina pengar på hög eftersom det var svårt att konsumera annat än basvaror. Och kan vi inte köpa igång hjulen måste vi skapa en annan strategi. Dessvärre vet vi väldigt lite om vilka framtida förutsättningar vi har att förhålla oss till, så sannolikt är det inte tid för några större, omvälvande strukturförändringar på grund av erfarenheterna från corona, säger Oskar Nordström Skans, ansvarig för område Arbetsmarknad i Omstartskommissionen.

Under våren har han jobbat fram en rad förslag på hur arbetsmarknaden ska kunna ta fart igen efter att arbetslösheten stigit från 6 till 9 procent under pandemin. 

I det 26 sidor långa kapitlet i rapporten presenterar han en rad punkter som ska ge fart på arbetsmarknaden, både på kort och lång sikt. Ett av dessa förslag är att införa munskydd i högre omfattning, ett annat att införa masstester av anställda på arbetsplatser för att få igång produktionen. 

– Det bör användas i förebyggande syfte så som man gjort i fotbollsligor utomlands. Det kan mycket väl användas i industrin, säger Oskar Nordström Skans.

Han vill också att staten istället för att stödja passivitet, som med korttidspermitteringar, bör rikta sina ekonomiska åtgärder mot aktivitet. Han vill att den arbetsmarknad som fanns innan coronakrisen ska återskapas i så hög grad som möjligt. 

– Det är det enda sättet att få tillbaka arbetsmarknaden fort. Att omskola tar för lång tid ur ett kortsiktigt perspektiv, säger han.

Mer information

Last modified: 2023-06-21