Ny rapport: Europanormen saknar relevans av Nils Gottfries

2019-06-14

I en ny rapport ”Europanormen saknar relevans" på uppdrag av 6F (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko), har professor Nils Gottfries tittat på sambandet mellan lönebildning, penningpolitik, växelkurs och konkurrenskraft. 

Nils Gottfries

I rapporten görs klart att Europas löneökningstakt är irrelevant när löner ska förhandlas fram på svensk arbetsmarknad. Det är istället avgörande att ta hänsyn till det svenska inflationsmålet och produktivitetsutvecklingen.

Gottfries visar att den långsiktigt rimliga löneökningstakten i normalt konjunkturläge mellan år 1998 och 2018 i Sverige i genomsnitt har varit 3,6 procent per år. Löneutfallet under den perioden har varit 3,1 procent. Det innebär att arbetstagarna varje år fått en löneökning som var - 0,5 procent lägre än den inflationsbaserade lönenormen på 3,6 procent.

Med låg löneökningstakt i förhållande till inflationsmålet når inte Riksbanken sitt mål. Detta är också vad som har hänt och Riksbanken har under de senaste åren tvingats till minusränta.

Länk till rapporten

Last modified: 2023-06-21