Nysatsning på arbetsliv och migration

2019-05-02

Uppsala universitet gör en satsning på migration och arbetslivsfrågor i den nya forskningsmiljön Uppsala Immigration Lab vid nationalekonomiska institutionen.

Forskningen vid Uppsala Immigration Lab ska svara på angelägna frågor om migration och arbetsliv, till exempel relationen mellan arbetsmarknadens och arbetstagarnas behov och kompetens, strukturomvandling och omlokalisering eller samhällsekonomiska dimensioner av integration.

Fotografi på Olof Åslund på hans tjänsterum.
Olof Åslund är en av initiativtagarna

– Det finns ett enormt intresse från samhället och inte minst politiken för den här typen av frågor och det är naturligt att vi gör en satsning i Uppsala eftersom vi har en stark forskningsmiljö kring både migrations- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet och vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), säger Olof Åslund, generaldirektör för IFAU och en av initiativtagarna till Uppsala Immigration Lab.

Att den nya satsningen har döpts till labb bottnar bland annat i en ambition att prova nya arbetsformer för samarbete mellan forskare.

– Vi vill prova delvis nya sätt att arbeta som forskare för att se om vi kan få högre forskningskvalitet eller högre forskningsproduktion.

Olof Åslund tar ett exempel:
– Traditionellt har vi forskare möten och tycker att vi har bestämt vem som ska göra vad och när det ska vara klart. Men det är ofta det inte blir klart i tid och vi vet inte riktigt varför. Så vi ska försöka hitta metoder för att organisera arbetet på ett mer effektivt och överblickbart sätt.

Invandrarnas erfarenheter

Ett forskningsprojekt som kommer ingå i Uppsala Immigration Lab är "Invandrades avkastning på svensk arbetslivserfarenhet" med forskningsmedel från Vetenskapsrådet.

– Det finns mycket forskning om invandrarnas etablering på arbetsmarknaden men vi inte så mycket om vilken avkastning de får på sin faktiska arbetslivserfarenhet eller hur det ser ut när immigranterna går i pension.

Forskarna ska uppskatta hur invandrarnas erfarenheter tas tillvara i arbetslivet, vilken ekonomisk utväxling invandrarna får och hur det har utvecklats över tid.

– En forskningsfråga vi ska titta på är vilka kontakter som är viktiga för invandrare för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Andra forskningsfrågor är hur olika grupper skiljer sig åt, när går de i pension, hur stor andel får förtidspension, vilken pensionsnivå når de, bor de kvar i Sverige efter pension etc.

– I grunden handlar det om att studera vad det innebär att vara ett land med blandad befolkning och hur det påverkar de politiska förutsättningarna och vilka överväganden som behöver göras samhällsekonomiskt men också för de enskilda individerna.

Forskningsmiljön "Teknologisk utveckling och framtidens arbetsmarknad" som leds av Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi, är också exempel på forskningsprojekt kopplade till Uppsala Immigration Lab.

Finansiering från olika håll

Uppsala Immigration Lab kommer organisatoriskt vara en del av Uppsala Center for Labor Studies vid nationalekonomiska institutionen. Verksamheten finansieras under fem år med tio miljoner kronor från Uppsala universitets rektor och fem miljoner kronor från vardera samhällsvetenskapliga fakulteten respektive nationalekonomiska institutionen.

Läs mer

Anders Berndt

Last modified: 2023-06-21