Mikael Elinder excellent lärare

2019-03-11

Mikael Elinder har antagits som excellent lärare vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.  Titeln excellent lärare är förhållandevis ny och ett sätt att synliggöra och premiera skickliga lärare samt att etablera tydliga karriärvägar i lärargärningen som komplement till de karriärvägar som är knutna till forskarrollen. Mikael Elinder är först på Nationalekonomiska institutionen att få titeln.

-Jag är mycket glad och hedrad av att ha blivit antagen som excellent lärare. Införandet av karriärsteg i lärarrollen är viktigt för att ge lärare incitament att engagera sig i undervisningen, säger Mikael Elinder. 

Mikael Elinder

Bedömningskriterierna inkluderar pedagogisk erfarenhet, fokus på studenternas lärande, fördjupning i det egna ämnesområde och utveckling över tid. 

Mikael Elinder har varit studierektor på grund- och avancerad nivå samt varit biträdande studierektor på forskningsutbildningen. Han har utvecklat en betygsmall för betygskriterier som spridits till andra institutioner och för detta arbetet belönades han med utmärkelsen Årets bästa pedagogiska utvecklingsarbete 2013. 

Centralt i Mikael Elinders pedagogiska grundsyn och pedagogiska verksamhet är kursmålen. Han poängterar vikten av att kursmålen lyfts fram och kommuniceras med studenterna för att de skall kunna känna trygghet och veta vad som förväntas av dem. 

Mikael Elinder har också initierat ett program för att öka studenternas anknytning till arbetslivet, deltagit i samhällsdebatten genom tex. debattartiklar i media, skrivit populärvetenskapliga artiklar, publicerat vetenskapliga arbeten fortlöpande samt producerat eget kursmaterial. Mikael har även skrivit en mycket uppskattad kursbok, Den ekonomiska människan, då han tyckte att det fattades litteratur med ett kritiskt förhållningssätt till de teorier som skulle gås igenom. 

Sakkunniga i Nämnden för excellent lärare har varit professor Peter Skogman Thoursie, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet och universitetslektor Lars-Daniel Öhman, Institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet.

Last modified: 2023-06-21