Mohammad H. Sepahvand disputerade om könsskillnader i risktagande

2019-03-06

Mohammad H. Sepahvand disputerade med sin avhandling Essays on Risk Attitudes in Sub-Saharan Africa den 8 mars. Avhandlingen visar att kvinnor, äldre och de med högre utbildning är stabilare i sitt risktagande än män, yngre och personer med låg utbildning. 

Mohammad H. Sepahvand

Sepahvand har undersökt attityder till risk i det västafrikanska landet Burkina Faso. I den stora nationella studien ingår 10 800 hushåll och 31 677 individer.

Resultaten visar att attityder kring risker överförs från föräldrar till barn och mödrar har större påverkan på sina döttrar och pappor större påverkan på sina söner. Påverkan från far- och morföräldrar och miljön kring barnet spelar också en roll, men minskar om den skiljer sig från föräldrarnas attityder.
Sambandet mellan syskons attityder är starkare vad gäller mer generell riskbenägenhet än finansiella beslut och trafik. Yngre syskon tenderar att dela attityder mer än äldre syskon. Systrar var också mer lika i sitt risktagande än bröder. Föräldrarnas attityder till risktagande spelar en stor roll och är viktigare än socioekonomisk situation, familjestruktur, föräldrars hälsa och bostadsområde.   

Omvälvande händelser som en revolution påverkar också risktagande. Individer är mindre villiga att ta risker i en osäker situation men när situationen är stabil igen ändras ens risktagande och återgår till nivåer strax över de man hade innan händelsen. Resultaten visar att kvinnor är mer benägna att ta risker efter en händelse som till exempel en revolution men försiktigare under själva revolutionen. Äldre tar mindre risker än yngre och individer med högre utbildning tar färre risker under själva revolutionen. 

Studien visar också att man behöver ta hänsyn till kön vad gäller jordbrukspolitiska interventioner då resultaten visar att kvinnor inte ökar sina avkastningar genom att ta större risker. Om man vill stödja kvinnliga jordbrukare i områden som till exempel Burkina Faso så bör man fokusera på vad som odlas, jordkvalité, hur många kvinnliga jordbrukare som finns i regionen samt utsäde då resultaten visar att kvinnors, tvärtemot mäns, avkastning minskar när de tar större risker.

Opponent var docent Supriya Garikipati, University of Liverpool.

Betygsnämndens ledamöter var professor Matthew Lindquist, Stockholm Universitet, professor Björn Öckert, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och professor Fan Yang Wallentin, Uppsala Universitet.

Läs mer om Mohammad H. Sepahvand och hans forskning på Uppsala universitets hemsida eller Mohammads egen hemsida

Ladda ned hela avhandlingen från Diva (Digitala vetenskapliga arkivet)

Läs pressmeddelandet på Uppsala universitets hemsida

Kontakt:
Mohammad H. Sepahvand, nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet,
tel: 018-471 51 20, e-post: mohammad.sepahvand@nek.uu.se


 

Last modified: 2023-06-21