Helena Svaleryd i finansministerns ekonomiska råd

2022-03-21

Helena Svaleryd är en av de sex medlemmarna i finansministerns ekonomiska råd som har sitt första sammanträde i dag 21 mars.

Helena Svaleryd

Rådet består av personer från olika nationalekonomiska fält och har som syfte att ge finansministern råd i aktuella  ekonomiska och vetenskapliga frågor av betydelse för den ekonomiska politiken, skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande.

2020 skapades en referensgrupp till dåvarande finansminister Magdalena Andersson som hade till uppgift att diskutera det ekonomiska läge som blev en följd av coronapandemin. Nu skapas istället ett mer permanent ekonomiskt råd. 

Finansminister Mikael Damberg är ordförande för rådet som består av:

Professor Helena Svaleryd, arbetsmarknadsekonomi, Uppsala universitet.

Professor Lars Calmfors, makroekonomi, professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning.

Professor Karolina Ekholm, internationell ekonomi, Stockholms universitet, tillika riksgäldsdirektör och chef för Riksgälden.

Professor Olof Johansson-Stenman, offentlig ekonomi, Göteborgs universitet.

Professor Daniel Waldenström, ekonomisk ojämlikhet, Institutet för Näringslivsforskning.

Professor Robert Östling, beteendeekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

Läs Finansdepartementets pressmeddelande här

Last modified: 2023-06-21