Höstterminen 2019

Registreringsinformation 

Reservantagning

Reservupprop kommer att inträffa den 28 augusti i Hörsal 2, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10:

  • kl. 10.15 för Nationalekonomi A

OBS! Det är obligatorisk närvaro. Sökande eller ett ombud måste infinna sig. Inget utskick kommer att ske.

Registreringsperioden för kurser på masternivå är den 5 augusti – 1 september

När du fått andra antagningsbeskedet så måste du registrera dig på de kurser du har antagits till och har för avsikt att läsa. Detta kan du göra från och med den 5 augusti. Observera att inget utskick kommer att ske.

Registrering för antagna utan villkor

Om du inte redan har ett studentkonto hos Uppsala universitet så måste du först skaffa det, läs mer om hur du gör det här: https://www.uu.se/student/valkommen/registrering/

När du skapat ett studentkonto så kan du registrera dig. Registrering görs via Studentportalen (studentportalen.uu.se) och registreringsperioden för HT19 är 5-26 augusti för kurser på grundnivå. För kurser på avancerad nivå är registreringsperioden 5 augusti – 1 september. I Ladok (student.ladok.se) kommer du själv kunna se direkt om din registrering gått igenom. Har du problem med registreringen, kontakta oss på: studentadmin@nek.uu.se

Registrering för antagna med villkor (VI)

  1. Du ska registrera dig genom att skicka e-post till studentadmin@nek.uu.se senast den 26 augusti för kurser på grundnivå. För kurser på avancerad nivå är sista dag den 1 september. Kom ihåg att alltid skicka med ditt för- och efternamn, personnummer samt vilken kurs det gäller.
  2. För att du ska kunna behålla din plats måste ha uppfyllt behörighetskraven senast den 19 september. Meddela studentadmin@nek.uu.se när du uppfyller behörighetskraven för att kunna bli registrerad på kursen. Glöm inte att skriva vilken kurs det gäller.

För masterprogrammet är behörighetskraven en kandidatexamen och motsvarande 60 hp i ämnet nationalekonomi.