Brown Bag Seminar: Maria Elena Filippin

  • Datum: –13.00
  • Plats: F433
  • Kontaktperson: Ricard Grebol
  • Seminarium

Brown Bag-seminarierna anordnas av doktorandföreningen vid nationalekonomiska institutionen. Här kan doktorander presentera sina idéer i ett tidigt skede av forskningsprocessen.