Final seminar: Malin Backman

  • Datum: –12.00
  • Plats: F433
  • Kontaktperson: Ulrika Öjdeby
  • Seminarium

Slutseminarium för Malin Backmans avhandling.

Opponent är Adrian Adermon från IFAU.

Handledare är Oskar Nordström Skans och Arizo Karimi. Medbedömare från institutionen är Stefan Eriksson.

Artikeln “Women Still Wanted? Digitalisation and Labor Demand in Female-Dominated Occuaptions - Evidence from Swedish Vacancy Ads” kommer att diskuteras på seminariet.