Information till studenter om undervisning och coronaviruset

Nationalekonomiska institutionen kommer följa rektors rekommendation (https://uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/) att återgå till campusbaserad undervisning med vissa digitala inslag under HT20. Utformningen av kurserna kommer se olika ut. En tumregel är att kurser/kursmoment med mindre än 50 deltagare kommer återgå till campus medan moment med fler deltagare kommer ges digitalt (avvikelser från denna tumregel kan dock förekomma). För att möjliggöra social distansering kommer vi behöva flytta undervisningsmoment till större föreläsningssalar vilket kan göra att en större del av dagen kan behöva tas i bruk än vanligt – föreläsningar från 17-19 kan förekomma. Vi kommer i möjligaste mån tillgängliggöra föreläsningar digitalt.

Mer detaljerad information om just din kurs kommer i Augusti från kursansvarig (gäller kurser i period 1 och 2).