Utvandring drev på teknologisk utveckling

2022-02-07

Artikeln Mass Migration and Technological Change publiceras snart i The Journal of the European Economic Association
Författare: David Andersson, Mounir Karadja och Erik Prawitz

  • Massutvandringen till USA vid förra sekelskiftet ledde till innovation och teknologisk utveckling i Sverige.
  • Det var utvandringen som drev den teknologiska utvecklingen och inte tvärtom; nämligen att nya uppfinningar ledde till arbetslöshet som tvingade människor att emigrera.  
  • Ökade lönekostnader ledde till arbetskraftsbesparande åtgärder som drev den teknologiska utvecklingen.
Grafen visar hur utvandring och patent per capita utvecklades
under perioden 1860 till 1914. Antalet patent ökade snabbt
kring sekelskiftet, efter de stora utvandringsvågorna under
slutet av 1800-talet.

Ny forskning från Uppsala Immigration Lab undersöker de ekonomiska effekterna av massutvandringen till USA på 1800-talet. Omkring en fjärdedel av Sveriges befolkning utvandrade under en tid då landet var relativt fattigt och teknologiskt outvecklat. Mot slutet av 1800-talet upplevde Sverige dock en industriell revolution med hög grad av innovation och mekanisering.

För att undersöka om det var utvandringen som orsakade den ekonomiska utvecklingen, jämför forskarna kommuner i Sverige som hade olika utvandringsgrad mellan 1867 och 1910. Analysen bygger på det faktum att utvandringen till stor del påverkades av dåliga skördar på grund av frost i vissa delar av landet, samt närheten till emigrationshamnarna i Göteborg och Malmö.

Forskarna finner att kommuner med större utvandring hade en högre grad av innovation, mätt som antalet patent tagna av uppfinnare i kommunen. Innovationen ökade särskilt inom de sektorer som var utsatta för utvandring och både lokal och nationell utvandring från en viss sektor ledde till ökad innovation. De finner även att både jordbruks- och industrisektorn blev mer kapitalintensiva. En förklaring till detta kan vara att utvandringen ökade lönerna för de som stannade kvar, vilket skapade ett tryck på arbetsbesparande åtgärder och därför uppmuntrade till investeringar och nya uppfinningar.

Slutligen slår forskarna fast att områden med större utvandring hade en snabbare övergång till industrisektorn samt hade högre skatteintäkter, en indikation på att utvandringen överlag hade positiva ekonomiska effekter.

För mer information om studien kontakta Mounir Karadja: mounir.karadja@nek.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-09-20