Vilken roll spelar media i ekonomin?

2022-01-11

Artikeln Sectoral Media Focus and Aggregate Fluctuations publiceras i The American Economic Review 
Författare: Ryan Chahrour, Kristoffer Nimark och Stefan Pitschner​.

  • Redaktionella beslut kan påverka konjunktursvängningarna även om informationen som förmedlas är korrekt, då fokus kan hamna på sektorer som inte är representativa för ekonomin i stort.
  • Konjunktursvängningarna uppstår därför att många företag tar anställnings- och produktionsbeslut baserat på nyhetsrapporteringen.
  • Ny forskning visar att nedgången i sysselsättning och BNP under finanskrisen 2009 till stor del förklaras av nyhetsmediers rapportering om sektorer i kris, på bekostnad av rapportering om utvecklingen inom sektorer som gick relativt bra.

Varje dag väljer nyhetsmedier ut det de vill rapportera om. Den här typen av nyhetsurval kan påverka arbetslöshet och ekonomisk tillväxt. Även om den rapporterade informationen är sanningsenlig och korrekt, kan dessa publiceringsbeslut göra företag mer eller mindre optimistiska än de annars skulle vara. Detta kan sedan påverka hur många de anställer och hur mycket de bestämmer sig för att producera.

Forskarna har utvecklat en teoretisk modell som gör det möjligt att förstå de olika mekanismerna och analysera de ekonomiska variationerna som kännetecknade till exempel lågkonjunkturen 2008-2009. Under krisen fokuserade nyhetsmedierna främst på några få sektorer som upplevde svårigheter, som till exempel bilindustrin och finanssektorn. Även om andra branscher inte alls upplevde samma svårigheter, gjorde rapporteringen företagen alltför pessimistiska, något som sannolikt förvärrade krisen. 

Studien visar vilken roll media kan spela i ekonomin och i förlängningen vikten av att beslutsfattare och andra är medvetna om medias roll och på olika sätt kompenserar för detta för att ge företagen en mer rättvisande bild av den ekonomiska situationen. 
 

I MEDIA

Pressmeddelande

Nyhetsinslag Sveriges Radio/Ekonomiekot

Artikel i Börsvärlden

Artikel i Journalisten

Artikel i Affärsvärlden

Artikel i Physorg (eng)

Artikel i Upsala Nya Tidning

Senast uppdaterad: 2021-09-20