Att bo i storstad är "grönare"

2021-12-02

Studien Green urbanization publiceras i  Plos One
Författare: Jan Eeckhout and Christoph Hedtrich

  • Större städer är mer energieffektiva och har en lägre elförbrukning och avfallsproduktion per person än mindre städer. London använder exempelvis bara 60% av den energi som mindre städer använder för samma produktionsmängd.
  • Större städer är också mer produktiva.
  • Politik som uppmuntrar urbanisering har därför potential att ge både ekonomiska och miljömässiga vinster.

Urbanisering sker i ökad omfattning i såväl industriländer som utvecklingsländer. De ekologiska konsekvenserna är långtgående. I stora städer samlas många människor på en liten yta och förbrukar mycket energi och producerar mycket avfall. Hög trafikbelastning ger också mycket föroreningar. Att bo i mindre urbaniserade områden skulle därför kunna ses som det ultimata miljövänliga livsvalet. 

Genom att jämföra elförbrukning och avfallsproduktion per person i ett antal städer i Storbritannien visar forskarna att större städer snarare är mycket mer energieffektiva än mindre städer, vilket bilden nedan illustrerar.

Studien visar också att en skattepolitik som gör det mer gynnsamt att bo i storstäder skulle kunna leda till både miljömässiga och ekonomiska vinster. Det sista är viktigt då diskussioner om hållbarhet ofta hamnar i en avvägning mellan ökad produktion och omtanke om miljön. Den här studien visar att de två kan gå hand i hand. 

För mer information om studien kontakta christoph.hedtrich@nek.uu.se
doi.org/10.1371/journal.pone.0260393

Senast uppdaterad: 2021-09-20