Global ojämlikhet har minskat medan ojämlikheten inom länder har ökat

2021-06-28

Den här artikeln publicerades i The Economic Journal
Författare: Olle Hammar och Daniel Waldenström

  • Den globala ojämlikheten har minskat, framför allt under 2000- och 2010-talet.
  • Inkomstandelen för den fattigaste halva av världens befolkning har fördubblats.
  • Ojämlikheten mellan länder och inom yrken har minskat.
  • Ojämlikheten inom länder har ökat.

Bilden visar en person som tigger pengar. Hen håller en skylt där det står "I was once like you."

Den globala ojämlikheten för löner och arbetsinkomster från 1970 till 2018 har beräknats med hjälp av en ny databas som inkluderar data för olika yrkesgrupper i 68 länder. Resultatet visar att den globala ojämlikheten har minskat, framför allt under 2000- och 2010-talet då den globala Gini-koefficienten minskade med 15 punkter och inkomstandelen för de fattigaste halvan av världens befolkning fördubblades. Dekomponeringsanalyser visar att ojämlikheten mellan länder och inom yrken har minskat, medan ojämlikheten inom länder har ökat. Den minskade globala ojämlikheten drevs framför allt av reella löneökningar, snarare än förändringar i arbetade timmar, skatter eller sysselsättning.

För mer information om studien kontakta Olle Hammar: olle.hammar@nek.uu.se

Artikeln: "Global Earnings Inequality, 1970-2018" publicerades i The Economic Journal, Colume 130, Issue 632, November 2020, pages 2526-2545.

Senast uppdaterad: 2021-09-20