Hur reagerar företag när anställda tar ut mer föräldraledighet?

2023-04-05

Det finns mycket forskning som undersöker hur föräldraledighet påverkar föräldrars karriärer, kvinnor och barns hälsa, samt hur ledigheten fördelas mellan föräldrarna. Däremot är det mindre känt hur föräldraförsäkringssystem påverkar företagen, vilket är en viktig fråga eftersom utökad föräldraförsäkring kan göra det dyrare att anställa kvinnor samt påverka företagens lönsamhet och konkurrenskraft negativt. I en ny studie så undersöker forskarna Arizo Karimi, Rita Ginja och Pengpeng Xiao hur två föräldraförsäkringsreformer som förlängde föräldraledigheten påverkade företagens anställningsbeslut och kostnader.

  • Företag reagerar på ökat uttag av föräldraförsäkringen genom att anställa vikarier och öka arbetstiden för nuvarande anställda.
  • För varje kvinna som ökade sitt uttag av föräldraförsäkringen efter 1989 års reform så steg företagets kostnader med motsvarande 10 månadslöner.
  • När män tog ut längre föräldraledighet efter 2002 års föräldraförsäkringsreform, som bland annat öronmärkte en månad till pappor, ökade inte kostnaderna i samma utsträckning. Lönerna gick däremot upp för de manliga kollegorna som var kvar på arbetsplatsen.

Forskarna har undersökt hur två reformer av föräldraförsäkringen, en 1989 och en 2002, påverkade företags kostnader och anställningsbeslut. Den första reformen innebar att föräldraförsäkringen ökade från 12 till 15 månader, vilka föräldrarna fritt fick fördela mellan sig. 2002 års reform innebar att föräldraförsäkringen ökade med ytterligare 30 dagar och 30 dagar reserverades för varje förälder. Eftersom kvinnor i regel tar ut majoriteten av föräldraledigheten innebar detta i praktiken att en månad infördes som bara kunde användas av pappan, vilket har blivit känt som "pappa-månaden".

Studien visar att efter 1989 års reform ökade kvinnor sitt föräldraförsäkringsuttag med 2,6 månader i genomsnitt, medan männen ökade sitt uttag med en vecka i genomsnitt. Förutom att kvinnor stannade hemma längre så ökade också sannolikheten för att kvinnor bytte jobb. För att täcka upp för den tillfälliga frånvaron och uppsägningarna så anställde företag vikarier och ökade antalet arbetstimmar för befintlig personal. För varje kvinna som ökade sitt uttag av föräldraförsäkringen så steg företagets kostnader med motsvarande 10 månadslöner.

Forskarna undersökte också hur "pappa-månaden" från 2002 års reform påverkade företagen. I mångt och mycket reagerade företagen på männens ökade uttag av föräldraförsäkringen likadant som vid 1989 års reform. Man anställde vikarier och ökade antalet arbetstimmar för befintlig personal. Men tillskillnad från vid 1989 års reform så ökade inte kostnaderna för företagen lika mycket. Däremot fann forskarna att lönerna för de andra manliga anställda ökade.

Om artikeln

Titel: "Employer Responses to Family Leave Program."
Författare: Rita Ginja, Arizo Karimi och Pengpeng Xiao.
Publicerad i American Economic Journal: Applied Economics

Kontakt

För mer information om studien, kontakta forskaren Arizo Karmi.
 

Vill du få våra briefs i mejlkorgen?

Anmäl dig till våra mejlutskick för att få våra forskningsbriefs direkt till din mejlkorg. 

Senast uppdaterad: 2021-09-20