Sociala förmågor viktigare än kognitiva förmågor i arbetslivet

2022-10-07

  • Studien visar att sociala förmågor värderas allt högre av arbetsgivare. 
  • Män som enligt mönstringsdata är uthålliga, initiativrika, ansvarstagande och stresståliga får allt mer betalt. 
  • I privat sektor fördubblades lönepremien för sociala förmågor under perioden 1992–2013. 
  • Löneökningen har varit störst för individer med mycket goda sociala förmågor.
Figuren visar att lönepremien för icke-kognitiv förmåga
ökade mellan 1993 och 2013. Sett över hela tidsperioden
steg lönepåslaget med cirka 7 procentenheter. Under
samma tidsperiod ökade lönepremien för kognitiv förmåga
med knappt 2 procentenheter. 

Forskarna har studerat hur lönerna för män i åldrarna 38–42 år under perioden 1992–2013  relaterar till social och kognitiv förmåga mätt vid mönstringen. 

Studien visar att lönepremien var särskilt stor i den privata sektorn och inom yrken som kräver ledarskap, samordning och kreativitet. Det har också blivit vanligare att män med god social förmåga arbetar inom sådana yrken. Lönerna för män med social förmåga ökade särskilt mycket inom yrken med stora IT-investeringar och stor risk för utlokalisering.

Även om arbetsmarknadens värdering av personalens kognitiva förmåga ökade något under 1990-talet, så tycks efterfrågan ha minskat sedan början av 2000-talet. 

Den minskade relativa värderingen och efterfrågan på kognitiva förmågor kan bero på den teknologiska utvecklingen och utflyttningen av produktion till andra länder.  Det är svårare att ersätta arbetsuppgifter som kräver social förmåga.

Studien ger ökade kunskaper om hur arbetsgivarnas värdering av olika egenskaper på arbetsmarknaden har förändrats över tid.

För mer information om studien kontakta Per-Anders Edin: per.anders.edin@nek.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-09-20