Anna Gedda - hållbarhetschef på H&M gruppen

Anna Gedda tog ut sin pol kand i nationalekonomi och pol mag i statkunskap 2007. Idag arbetar hon som hållbarhetschef på H&M gruppen, vilket innebär att hon och hennes team ansvarar för att sätta riktningen och driva allt hållbarhetsarbete inom koncernen.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig? 

En typisk arbetsdag arbetar jag tillsammans med olika delar av mitt team och andra affärsfunktioner inom organisationen med att sätta riktning, driva eller utföra olika huvudområden inom vår hållbarhetsstrategi. Det kan handla om att besluta om en strategi för förnybar energi inom vår egen verksamhet, sätta mål för vad vi ska göra under nästa år eller möta med olika affärsfunktioner som behöver stöd eller kunskap för hur de bäst kan arbeta med hållbarhet från sitt perspektiv. I min roll ingår också externa uppdrag, som t.ex. att delta i seminarier och paneler eller träffa media, investerare eller andra organisationer som är intresserade av vårt hållbarhetsarbete.

Vilket var ditt första jobb efter examen?

Mitt första jobb efter utbildningen var som departmentsekreterare på Finansdepartmentet.

Hur har din utbildning i nationalekonomi vid Uppsala universitet hjälpt dig i din karriär?

Rent allmänt har de viktigaste lärdomarna från mina studier varit förmågan att ta in och analysera information och utifrån det kunna dra slutsatser och tänka strategiskt. När det kommer till just nationalekonomi så har det gett mig en bra allmänkunskap om många av de makroekonomiska förhållanden som den industri och det företag jag jobbar för verkar i.

Varför valde du att studera nationalekonomi vid Uppsala universitet?

Det hade ett gott rykte, hög nivå på lärarna och många möjligheter till parktikplatser och arbetslivserfarenhet.

Vilket är ditt bästa minne från din tid vid Uppsala universitet?

Efter mer än fem år i Uppsala är det svårt att välja ett. Men att gå hem med några av sina bästa kompisar i gryningen efter ett dygns Valborgsfirande är definitivt ett.

Vilka råd vill du ge nuvarande och framtida studenter i nationalekonomi?

Att välja med hjärtat. Rikta in dig på det du tycker är roligt och har en passion för, på så sätt kommer du ha kul varje dag på jobbet. Och glöm inte att ha kul medan du pluggar. Arbetslivet är långt men studentlivet är kort.

Last modified: 2023-08-04