Nationalekonomiska institutionen

Vi som undervisar dagens studenter är samhällsengagerade forskare som verkar i en internationell forskningsmiljö.  Våra forskningsresultat publiceras i ledande tidskrifter och används som underlag vid politiska beslut.

Ledig tjänst: Tenure-Track Assistant Professor

"Job Market" kandidater

Seminarium och andra aktiviteter

Nationalekonomiska institutionen

Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen vid institutionen är främst inriktad mot arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi, politisk ekonomi och offentlig ekonomi. 

Läs mer om nationalekonomiska institutionen

På gång