Vårterminen 2019

Information till reserver:

Reservupprop 16 januari 2019

Reservupprop kommer att äga rum 16 januari, hörsal 2, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10. Obligatorisk närvaro! Sökande eller ombud måste infinna sig.

Nationalekonomi A Inget reservupprop
Nationalekonomi B Inget reservupprop
Nationalekonomi C kl.14.15

Vårterminen startar 21 januari 2019.

När du har fått 2:a antagningsbeskedet så måste du själv registrera dig på de kurser du har antagits till och har för avsikt att läsa VT2019. Detta gör du via www.studentportalen.uu.se du kommer själv sedan kunna se i ladok om din registrering gått igenom.

Registreringen är öppen 21 december – 14 januari. Har du inte registrerat dig inom bestämd tid så blir du struken från din kurs.

Är du antagen med villkor? 
För att behålla din plats så måste du meddela studentadmin@nek.uu.se ditt namn, personnr, kurs samt anledningen till villkoret. Sista dag att meddela detta är 14 januari, annars mister du din eventuella plats.
 
Har du gjort en SEN ANMÄLAN?
När du gjort din anmälan är det Antagningsenheten vid Uppsala universitet som granskar din ansökan och meriter och ser om du är behörig till kursen. Under denna tid står det "handläggning pågår". När granskningen är klar tilldelas du ett reservnummer.

Det är först när du själv kan se ditt reservnummer som vi på institutionen tar över ditt ärende.
 
Behöver du se schema för din kurs? http://www.nek.uu.se/utbildning/kurser-inationalekonomi/ klicka på den aktuella kursen så hittar du en schemalänk till vänster i menyn.