Studievägledning vid nationalekonomiska institutionen

För allmänna frågor om antagning, registrering och studieplanering kontakta institutionens administration: studentadmin@nek.uu.se

​Nina Andersson: 018-471 51 08
Ulrika Fredriksson: 018-471 23 87

För specifika frågor inom ämnet nationalekonomi kontakta institutionens studierektorer: studierektor@nek.uu.se

Niklas Bengtsson: 018-471 51 29
Per Engström: 018-471 76 34
Tomas Guvå: 018-471 51 28


Masterprogram

För frågor om program och kursinnehåll kontakta programkoordinator: Teodora.Borota@nek.uu.se
Telefon: 018-471 51 13


Forskarutbildning

För frågor om antagning kontakta antagningsansvarig: erik.oberg@nek.uu.se

För övriga frågor kontakta kursadministratör: lovisa.isaksson@nek.uu.se
Telefon: 018-471 51 06

Studierektor forskarutbildning: Mikael.Bask@nek.uu.se
Telefon: 018-471 51 17
 

Universitets karriär- och studievägledning

Till Uppsala universitets centrala karriär- och yrkesvägledning kan du vända dig med mer övergripande frågor om universitetets utbildningar, samtal kring studier, yrkesliv och arbetsmarknad samt frågor om högskoleregler, antagningskrav och examensregler.

Karriär- och studievägledning