Nationalekonomiska institutionen

Reservupprop, kursstart och registrering

Reservupprop

Reservupprop kommer att äga rum 29 augusti på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10. Obligatorisk närvaro! Sökande eller ombud måste infinna sig.

  • Nationalekonomi A – kl.10.15, sal B115
  • Nationalekonomi C – kl.11.15, sal B115

OBSERVERA att inget utskick kommer att ske.

Terminsstart

Höstterminen startar 3 september 2018.

Registrering

För att kunna läsa den kurs du har blivit antagen till måste du registrera dig på kursen via www.studentportalen.uu.se. Registreringen är öppen 6 augusti - 27 augusti.

Så här gör du:

Nationalekonomi A

  1. Registrera dig på alla tre kurser senast 27 augusti.

Nationalekonomi B 

  1. Registrera dig på alla tre kurser senast 27 augusti.
  2. Du har möjlighet att byta ut en av 7,5 hp-kurserna till kursen ”Economics of Development”, meddela i så fall studievägledare Nina Andersson senast 8 september.  

Nationalekonomi C

  1. Registrera dig på alla tre kurser senast 27 augusti.
  2. Du har möjlighet att byta ut en av 7,5 hp-kurserna till kursen ”Arbetsmarknadsekonomi”, meddela i så fall studievägledare Nina Andersson senast 27 augusti.  

Är du antagen med villkor?

För att behålla din plats måste du kontakta studievägledare Nina Andersson och uppge ditt namn, personnr, kurs och anledningen till villkoret. Sista dag att meddela detta är 27 augusti, annars mister du din eventuella plats. Du måste sedan kunna uppvisa att du uppfyllt behörighetskravet innan du kan bli registrerad.