Institutionsstyrelse - Nationalekonomiska institutionen

Institutionsstyrelsen består av nio ledamöter; prefekten (ordförande), fyra lärarrepresentanter, en doktorandrepresentant, två studeranderepresentanter och en representant för den administrativa personalen. Därutöver finns åtta suppleanter. Representanterna för lärare och administrativ personal väljs genom val i respektive personalkategori för en mandatperiod på tre år. Studeranderepresentanterna väljs genom val bland studenterna för en mandatperiod på ett år.

Styrelsen sammansättning 2016-07-01-- 2017-06-30

Ordinarie ledamöter

Lärare

Per-Anders Edin (ordförande)

Mikael Carlsson

Mikael Elinder

Per Engström

Eva Mörk

Doktorand

Maria Björklund

Studerande

Carl Fredrik Kjellberg

Erik Olofsson

Administrativ personal

Ann-Sofie Wettergren Djerf

Suppleanter

Lärare

Helena Svaleryd

Teodora Borota Milicevic

Mikael Bask

Niklas Bengtsson

Doktorand

Paula Roth (tf)

Studerande

Aloush Alswait

Moa Thorstensson

Administrativ personal

Stina Kjetsellberg

Kontakt

Adress:
Nationalekonomiska institutionen
Uppsala universitet
Box 513
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10 B, 4 vån.

Kontakt:
E-mail: info@nek.uu.se
Telefon: 018 - 471 00 00 (tel.växel)
Telefax: 018 - 471 14 78