Institutionsstyrelse - Nationalekonomiska institutionen

Institutionsstyrelsen består av nio ledamöter; prefekten (ordförande), fyra lärarrepresentanter, en doktorandrepresentant, två studeranderepresentanter och en representant för den administrativa personalen. Därutöver finns åtta suppleanter. Representanterna för lärare och administrativ personal väljs genom val i respektive personalkategori för en mandatperiod på tre år. Studeranderepresentanterna väljs genom val bland studenterna för en mandatperiod på ett år.

Ordinarie ledamöter

Lärare

Per-Anders Edin, ordförande

Per Engström

Mikael Carlsson

Mikael Elinder

Ola Andersson

Doktorand

Sofia Hernnäs

Studerande

Christopher Lin

Nima Faroghi

Administrativ personal

Nina Andersson

Suppleanter

Lärare

Mikael Bask

Tobias Laun

Teodora Borota Milicevic

Magnus Gustavsson

Doktorand

Anna Johansson

Studerande

Emil Källqvist

Claes Johan Roempke

Administrativ personal

Ann-Sofie Wettergren Djerf

Styrelsemöten våren 2018

13 februari ​kl 13.00
27 mars ​kl 13.00
15 maj ​kl 13.00

Kontakt

Adress:
Nationalekonomiska institutionen
Uppsala universitet
Box 513
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10 B, 4 vån.

Kontakt:
E-mail: info@nek.uu.se
Telefon: 018 - 471 00 00 (tel.växel)
Telefax: 018 - 471 14 78