Organisation - Nationalekonomiska institutionen

Foto: Iffat Khan
Institutionen leds av prefekten och institutionsstyrelsen. Styrelsen beslutar om riktlinjer för institutionens verksamhet, följer upp dessa och beslutar i frågor som överlämnats till styrelsen. Prefekt, stf. prefekt, ledningsgrupp och studierektorer ansvarar för den direkta ledningen av institutionens arbete och för att styrelsens beslut verkställs.

 

Kontakt

Adress:
Nationalekonomiska institutionen
Uppsala universitet
Box 513
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10 B, 4 vån.

Kontakt:
E-mail: info@nek.uu.se
Telefon: 018 - 471 00 00 (tel.växel)
Telefax: 018 - 471 14 78