Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen består av nio ledamöter; prefekten (ordförande), fyra lärarrepresentanter, en doktorandrepresentant, två studeranderepresentanter och en representant för administrationen. Därutöver finns åtta suppleanter. Representanterna för lärare och administrativ personal väljs genom val i respektive personalkategori för en mandatperiod på tre år. Studeranderepresentanterna väljs genom val bland studenterna för en mandatperiod på ett år.

Styrelsen sammanträder:
18 september 2018
6 november 2018
4 december 2018

Styrelsen sammansättning

Ordinarie ledamöter

Lärare

Per-Anders Edin (ordförande)
Ola Andersson
Mikael Carlsson
Mikael Elinder
Per Engström

Doktorand

Sofia Hernnäs

Studerande

Nima Faroghi
Emil Källqvist
Christopher Lin

Administration

Nina Andersson

Suppleanter

Lärare

Mikael Bask
Teodora Borota Milicevic
Magnus Gustavsson
Tobias Laun

Doktorand

Anna Johansson

Studerande

Aloush Alswait
Moa Thorstensson

Administration

Ann-Sofie Wettergren Djerf