Lika villkor vid Nationalekonomiska institutionen

Kommittén för lika villkor

Institutionens kommitté för lika villkor arbetar med åtgärder som främjar likabehandling av studenter och personal.

Kommittén består av representanter för lärare, administrativ personal, doktorander och studenter. Ledamöterna utses av institutionsstyrelsen. En av personerna i kommittén är även jämställdhetsombud.

Kommittén för lika villkors sammansättning 1 juli 2017–30 juni 2018

Lärare

Stefan Eriksson (sammankallande)

Mounir Karadja

Administrativ personal

Tove Hellkvist

Doktorander

Kerstin Olsson

Lillit Ottosson

Studeranderepresentant

-

-

Jämställdhetsombud

Stefan Eriksson, stefan.eriksson@nek.uu.se, 018-4711561

Kontakt

Adress:
Nationalekonomiska institutionen
Uppsala universitet
Box 513
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10 B, 4 vån.

Kontakt:
E-mail: info@nek.uu.se
Telefon: 018 - 471 00 00 (tel.växel)
Telefax: 018 - 471 14 78